kepala laser hene

Imej Nombor Bahagian PDF Pengeluar kategori Penerangan Kuantiti RFQ
30624 30624 - Excelitas Technologies kepala laser hene LASER HEAD (30993), 633NM, 12.0M 8572 barang
30606 30606 - Excelitas Technologies kepala laser hene LASER HEAD (39568), 543NM, 1.0MW 8573 barang
30633 30633 - Excelitas Technologies kepala laser hene LASER HEAD (30992), 633NM, 12.0M 8574 barang
30635 30635 - Excelitas Technologies kepala laser hene LASER HEAD (39635), 633NM, 17.0M 8575 barang
30639 30639 - Excelitas Technologies kepala laser hene LASER HEAD (39582), 594NM, 2.0MW 56 barang
30621 30621 - Excelitas Technologies kepala laser hene LASER HEAD (30989), 633NM, 2.0MW 87 barang
30615 30615 - Excelitas Technologies kepala laser hene LASER HEAD (40138), 1.15/3.39UM, 5286 barang
30629 30629 - Excelitas Technologies kepala laser hene LASER HEAD (30988), 633NM, 2.0MW 5287 barang
Top